POZNAJ SWOJĄ SIŁĘ

SZKOLENIE OTWARTE DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH

  SZANOWNI PAŃSTWO

 

Chcielibyśmy zaoferować Państwu szkolenie otwarte metodą HORSE ASSISTED EDUCATION.

To innowacyjna metoda uczenia się ludzi, w której uczestniczą konie, wspomagają rozwój kompetencji osobistych i zawodowych.

Zajmujemy się coachingiem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Naszym celem jest szeroko rozumiany rozwój osoby – samoświadomości, umiejętności psychologicznych i społecznych oraz pomoc w zmianie do której dąży.

Szkolenie odbędzie się 3 listopada 2023 w Klubie Jeździeckim Huzar pod Warszawą (szczegóły poniżej)

ROZWÓJ OSOBISTY

Warto zastanowić  się czy znacie już odpowiedzi na poniższe pytania…

   1,   Ile tracisz, gdy nie potrafisz skutecznie pokierować własnym życiem w drodze do swoich celów i marzeń?

   2,   Czy potrafisz być w każdej sytuacji autentycznym, tak by inni odbierali Cię jako spójną osobę?

   3,   Jak inni reagują na Ciebie?

   4,   W jakim stopniu twoja zmiana myślenia i działania w sytuacji stresu obniża lub podnosi twoją efektywność?

   5,   Czy wystarczająco skutecznie komunikujesz swoje intencje?

 

Co uczestniczy wskazują jako szczególną wartość tego szkolenia:

 

   1,   Jeśli chcesz się dowiedzieć czy kierujesz swoim życiem czy życie kieruje Tobą – spróbuj tych warsztatów.

   2,   Szczególną wartością tego szkolenia jest dostrzeżenie bardzo jasne i dobitne swoich „krótkich stron, poczucie tego co ważne w postaci metafory (która daje WIELE komunikatów).

   3,   Mnóstwo informacji o nas samych.

   4,   Odkrycie siebie/emocji w relacji z koniem / w relacji z ludźmi.

   5,   Absolutna szczerość współpracownika – konia.

   6,   Twoje zachowanie – zarówno to co robisz i mówisz świadomie, jak i podświadoma mowa ciała – wywierają wpływ na innych. Nie da się nie-komunikować!

   7,   Pracując z koniem zobaczysz siebie w lustrze, gdyż otrzymasz całkowicie zobiektywizowaną informację zwrotną o swojej skuteczności. To informacja jakiej szczerze nie udzieli Ci szef ani kolega, bo każdy z nich ma swoje cele, podczas gdy koń jest od nich całkowicie wolny.

Co zyskasz:

   1,   Doświadczenie i poznanie własnych wzorców zachowań, które ujawniają się w sytuacjach nowych i w stresie.

   2,   Otrzymanie informacji zwrotnej na temat spójności swoich zachowań z wewnętrznym systemem przekonań i wartości.

   3,   Sprawdzenie swojej skuteczności w komunikowaniu, doświadczanie znaczenia klarownej wizji, celu i intencji w życiu.

   4,   Możliwość eksperymentowania i wypracowania nowych wzorców i przekonań na temat swojej wartości, skuteczności i dalszych kierunków rozwoju.

   5,   Diagnoza własnych kompetencji przywódczych i komunikacyjnych w pracy zawodowej i relacjach społecznych

   6,   Rozpoznawanie i kształtowanie własnego stylu osiągania celów

   7,   Wyłonienie własnych strategii działania w sytuacjach zawodowych: pracy menedżerskiej, obsługi Klienta, sprzedaży, negocjacji, nauczania, przywództwa, przekonywania i zjednywania sobie ludzi itp.

   8,   Poszerzanie świadomości własnego stylu komunikacji

   9,   Rozwój umiejętności wykraczania poza sferę komfortu

  10,   Doświadczenie komunikacji „bez maski”

   11,   Przekraczanie własnych barier

   12,   Uelastycznianie sposobów funkcjonowania

   13,   Rozwijanie umiejętności budowania więzi w zespole

   14,   Zrozumienie, czego potrzebują ludzie żeby za nami podążyć

   15,   Rozwijanie autentycznego przywództwa

   16,   Podniesienie efektywności działania

   17,   Rozwijanie relacji ze współpracownikami

   18,   Zwiększenie samoświadomości

Na szkoleniach HAE nie oceniamy, nie nauczamy. W zadaniach z końmi nie chodzi o odpowiednie wykonanie ćwiczenia, ale o to wszystko co wydarza się wewnątrz i na zewnątrz: w relacji z koniem, w Tobie, w grupie. Tutaj Ty sam wybierasz swój własny styl działania, uczysz się w swoim własnym tempie; sam decydujesz jak daleko wychodzisz poza swoją strefę komfortu.

METODA PRACY

  Zajęcia odbywają się w  grupach: . 10-12 osób.

Proponowane przez nas warsztaty obejmują szereg ćwiczeń indywidualnych i grupowych, polegających na obserwacji grupy koni, współpracy z koniem podczas różnych ćwiczeń (w zależności od tematu i celów warsztatu), po których następuje:

  * Analiza materiału wideo,

  * Udzielanie informacji zwrotnej,

  * Moderowane dyskusje grupowe,

  * Transfer sytuacji szkoleniowej na życie zawodowe.

Po krótkiej analizie tworzymy plan działania i określamy, które zachowania blokują skuteczność interpersonalną i gdzie warto zastanowić nad inną opcją działania, a które działania są pożądane i trzeba je wzmacniać oraz gdzie jest obszar do poszerzania możliwości.

Uczestnicy sami decydują o wzięciu udziału w każdym ćwiczeniu, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie chcą tego zrobić – pozostają w roli obserwatora, choć z naszych doświadczeń wynika, że zazwyczaj wszyscy decydują się na aktywne uczestnictwo. Projektujemy ćwiczenia proste i możliwe do wykonania dla osoby, która pierwszy raz w życiu ma kontakt z koniem. Istotą warsztatów nie jest wykonanie zadania z koniem.

W tej metodzie dążymy do spojrzenia na własne zachowania z różnych perspektyw, do refleksji z obserwacji innych, a tym samym – do wyjścia poza własną strefę komfortu, do generowania zmiany.

 

PROGRAM RAMOWY – HARMONOGRAM SZKOLENIA:

 

9.00 –   9.30 – Rozpoczęcie warsztatu, uzgodnienie celów

9.30 – 10.30 – Ćwiczenie 1 (wprowadzające) + omówienie

10.30 –  10.45 – Przerwa

10.45 – 12.45 – Ćwiczenie 2 + omówienie

13.00-   13.45 – Przerwa obiadowa

13.45 – 15.45 – Ćwiczenie 3 + omówienie

15.45 – 16.00 – Przerwa

16.00 – 17.30 – Ćwiczenie 4 + omówienie

17.30 -18.00 – Zakończenie, podsumowanie

18.00 – 18.45 Zakończenie warsztatów, podsumowanie, wnioski końcowe, plan zmiany

Cena

kwota netto
cena zawiera
Szkolenie jednodniowe  w ośrodku pod Warszawą
1250 zł
cena promocyjna:
750 zł netto za osobę
szkolenie, materiały szkoleniowe, bufet kawiarniany,
Obiad
Kolacja
Śniadanie
50 zł /os
50 zł /os
45 zł /os
Dwudaniowy obiad z napojem (na obiad decydujemy się przy rezerwacji szkolenia)

Szkolenie odbędzie się 3 LISTOPADA 2013 w Klubie Jeździeckim Huzar pod Warszawą

(przyjazd najpóźniej na 8:45)

Józefów 11 (k. Żyrardowa)

96-315 gmina Wiskitki

Dojazd:

http://www.kjhuzar.pl/dojazd.htm

W celu zarezerwowania szkolenia proszę przysłać zgłoszenie na adres: biuro@kjhuzar.pl

Dane potrzebne do rezerwacji:

Imię i Nazwisko

Mail

Tel.

Obiad                                            tak / nie

Wegetarianin                              tak / nie

Kolacja, Nocleg, Śniadanie      tak / nie

Dane potrzebne do ubezpieczenia:

Miejsce zamieszkania

Pesel

Po potwierdzeniu rezerwacji, wpłata na konto w mBank nr  75 1140 2017 0000 4102 0508 1858

Klub Jeździecki Huzar Ksenia Samsel

Józefów 11

96-315 Wiskitki

NIP: 837-107-42-50

Zapraszam

Ksenia Samsel

510 029 179

email: biuro@kjhuzar.pl

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia, w przypadku braku zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników wymaganej dla jego zorganizowania, a w każdym czasie z powodu działania siły wyższej, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez dokonania przez Organizatora jakichkolwiek potrąceń. Minimalna liczba uczestników dla Szkolenia wynosi 8 osób, maksymalna liczba osób to 12.