PRZYWÓDZTWO (LEADERSHIP)

PRZYWÓDZTWO (LEADERSHIP)

Jest wielu liderów, których autorytet buduje formalne nadanie i pozycja w organizacji. Jednak nowoczesnymi firmami, które zwyciężają na rynku kierują autentyczni liderzy. Ich autorytet wynika z tego kim i jacy są, a ich zespoły podążają za nimi dobrowolnie.

Po czym zatem poznać prawdziwego lidera? Oto odpowiedź:

+ Liderzy potrafią połączyć swoje cele z celami innych ludzi. Dobry lider wzmacnia realizację celów i nadaje im sens. Prawdziwy lider pomaga odnajdywać cele pracowników. Dzięki temu wzmacnia motywację i zaangażowanie personelu.

+ Lider budzi entuzjazm w sobie i zaraża nim innych. Entuzjazm do pracy jak bakcyl rozprzestrzenia się po całej firmie i wpływa dodatnio na efektywność i wydajność pracy.

+ Najlepszy lider wydobywa z ludzi to co najlepsze. Ludzie kochają lidera i szanują go. Prawdziwy lider budzi w drugim człowieku jego potencjał.

Warto się zastanowić:

+ Ile kosztuje (człowieka i organizację) brak prawdziwego autorytetu u przywódcy, wynikający z jego niewystarczającej samoświadomości i samopoznania?

+ Czy i w jakim stopniu hamuje rozwój lidera przekonanie o braku szczerej informacji zwrotnej na temat swojej prawdziwej wartości, słabości i mocny stron?

+ Ile można stracić nie wiedząc: “Jakim jestem liderem, w sytuacjach trudnych i nieznanych? Czy jestem autentyczny czy raczej gram kogoś, kim powinienem być? Jak naprawdę jesteśmy odbierani przez innych?”

+ Jak znaleźć na rynku naprawdę ciekawe i wartościowe metody rozwoju inteligencji emocjonalnej i przywództwa, które dadzą szanse na skuteczną i długotrwałą zmianę?

Co uczestniczy wskazują jako szczególną wartość tego szkolenia:

+ Interaktywność, feedback, praca w grupie – obserwacja innych zachowań.

+ Poznanie swojego mechanizmu decyzyjnego. Poznanie swojego podejścia do relacji i realizowania zadań. Poznanie swoich wartości przywódczych.

+ Kontakt z sobą dzięki koniom, badanie swojej motywacji.

+ Umiejętność wskazania słabych miejsc naszej osobowości. Wskazanie odpowiednich kierunków rozwiązania niektórych problemów.

+ Rozwój kompetencji na poziomie indywidualnym

+ Wzrost umiejętności świadomego i efektywnego kierowania innymi, z uwzględnieniem swoich mocnych stron oraz stopnia dojrzałości zespołu.

+ Kształtowanie naturalnego autorytetu, autentycznego stylu przywództwa, z uwzględnieniem spójności komunikacji na poziomie intencji, słów i komunikatów poza werbalnych.

+ Poszerzanie perspektywy strategicznej, umiejętności poznania i wyciągania wniosków.

+ Uwrażliwienie na znaczenie stosunków interpersonalnych wśród pracowników oraz rozwój inteligencji emocjonalnej.

+ Doskonalenie umiejętności analizy i oceny sytuacji oraz umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach nowych i niestandardowych.

+ Rozwój odporności na stres, zwiększenie energii, motywacji, radości z realizacji zadań.

Jakie są korzyści na poziomie organizacji:

+ Zwiększenie skuteczności osiągania celów dzięki lepszemu wykorzystaniu potencjału liderów oraz wszystkich członków zespołów.

+ Zwiększenie lojalności pracowników i zmniejszenie rotacji, dzięki tworzeniu spójności na poziomie wartości i działań.

+ Lepszy wizerunek firmy, lepsza atmosfera i lepsze wyniki.

Na szkoleniach HAE nie oceniamy, nie nauczamy. W zadaniach z końmi nie chodzi o odpowiednie wykonanie ćwiczenia, ale o to wszystko co wydarza się wewnątrz i na zewnątrz: w relacji z koniem, w Tobie, w grupie. Tutaj Ty sam wybierasz swój własny styl działania, uczysz się w swoim własnym tempie; sam decydujesz jak daleko wychodzisz poza swoją strefę komfortu.

 

W JAKI SPOSÓB ORGANIZOWANE SĄ SZKOLENIA?

WARSZTATY ORGANIZOWANE SĄ NA KONKRETNE ZAMÓWIENIE 🙂

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 510029179
lub mailowo biuro@kjhuzar.pl