ROZWÓJ OSOBISTY

ROZWÓJ OSOBISTY

Warto zastanowić  się czy znacie już odpowiedzi na poniższe pytania…

Ile tracisz, gdy nie potrafisz skutecznie pokierować własnym życiem w drodze do swoich celów i marzeń?

Czy potrafisz być w każdej sytuacji autentycznym, tak by inni odbierali Cię jako spójną osobę?

Jak inni reagują na Ciebie?

W jakim stopniu twoja zmiana myślenia i działania w sytuacji stresu obniża lub podnosi twoją efektywność?

Czy wystarczająco skutecznie komunikujesz swoje intencje?

 

Co uczestniczy wskazują jako szczególną wartość tego szkolenia:

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć czy kierujesz swoim życiem czy życie kieruje Tobą – spróbuj tych warsztatów.

Szczególną wartością tego szkolenia jest dostrzeżenie bardzo jasne i dobitne swoich „krótkich stron, poczucie tego co ważne w postaci metafory (która daje WIELE komunikatów).

Mnóstwo informacji o nas samych.

Odkrycie siebie/emocji w relacji z koniem / w relacji z ludźmi.

Absolutna szczerość współpracownika – konia.

Twoje zachowanie – zarówno to co robisz i mówisz świadomie, jak i podświadoma mowa ciała – wywierają wpływ na innych. Nie da się nie-komunikować!

Pracując z koniem zobaczysz siebie w lustrze, gdyż otrzymasz całkowicie zobiektywizowaną informację zwrotną o swojej skuteczności. To informacja jakiej szczerze nie udzieli Ci szef ani kolega, bo każdy z nich ma swoje cele, podczas gdy koń jest od nich całkowicie wolny.

Co zyskasz:

Doświadczenie i poznanie własnych wzorców zachowań, które ujawniają się w sytuacjach nowych i w stresie.

Otrzymanie informacji zwrotnej na temat spójności swoich zachowań z wewnętrznym systemem przekonań i wartości.

Sprawdzenie swojej skuteczności w komunikowaniu, doświadczanie znaczenia klarownej wizji, celu i intencji w życiu.

Możliwość eksperymentowania i wypracowania nowych wzorców i przekonań na temat swojej wartości, skuteczności i dalszych kierunków rozwoju.

Diagnoza własnych kompetencji przywódczych i komunikacyjnych w pracy zawodowej i relacjach społecznych

Rozpoznawanie i kształtowanie własnego stylu osiągania celów

Wyłonienie własnych strategii działania w sytuacjach zawodowych: pracy menedżerskiej, obsługi Klienta, sprzedaży, negocjacji, nauczania, przywództwa, przekonywania i zjednywania sobie ludzi itp.

Poszerzanie świadomości własnego stylu komunikacji

Rozwój umiejętności wykraczania poza sferę komfortu

Doświadczenie komunikacji „bez maski”

Przekraczanie własnych barier

Uelastycznianie sposobów funkcjonowania

Rozwijanie umiejętności budowania więzi w zespole

Generowanie zmiany

Zrozumienie, czego potrzebują ludzie żeby za nami podążyć

Rozwijanie autentycznego przywództwa

Podniesienie efektywności działania

Rozwijanie relacji ze współpracownikami

Zwiększenie samoświadomości

Na szkoleniach HAE nie oceniamy, nie nauczamy. W zadaniach z końmi nie chodzi o odpowiednie wykonanie ćwiczenia, ale o to wszystko co wydarza się wewnątrz i na zewnątrz: w relacji z koniem, w Tobie, w grupie. Tutaj Ty sam wybierasz swój własny styl działania, uczysz się w swoim własnym tempie; sam decydujesz jak daleko wychodzisz poza swoją strefę komfortu.

W JAKI SPOSÓB ORGANIZOWANE SĄ SZKOLENIA?

WARSZTATY ORGANIZOWANE SĄ NA KONKRETNE ZAMÓWIENIE 🙂

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 510029179
lub mailowo biuro@kjhuzar.pl