ORGANIZACJA SZKOLEŃ

ORGANIZACJA SZKOLEŃ HORSE ASSISTED EDUCATION

Zajęcia odbywają się w małych, kameralnych grupach: 6 – maks. 12 osób. Cena zależy od programu, ilości osób, i godzin trwania.

WARSZTATY ORGANIZOWANE SĄ NA KONKRETNE ZAMÓWIENIE 🙂

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 510029179
lub mailowo biuro@kjhuzar.pl

Proponowane przez nas warsztaty obejmują szereg ćwiczeń indywidualnych i grupowych, polegających na obserwacji grupy koni, współpracy z koniem podczas różnych ćwiczeń (w zależności od tematu i celów warsztatu), po których następuje:

Analiza materiału wideo,

Udzielanie informacji zwrotnej,

Moderowane dyskusje grupowe,

Transfer sytuacji szkoleniowej na życie zawodowe.

Po krótkiej analizie tworzymy plan działania i określamy, które zachowania blokują skuteczność interpersonalną i gdzie warto zastanowić nad inną opcją działania, a które działania są pożądane i trzeba je wzmacniać oraz gdzie jest obszar do poszerzania możliwości.

Uczestnicy sami decydują o wzięciu udziału w każdym ćwiczeniu, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie chcą tego zrobić – pozostają w roli obserwatora, choć z naszych doświadczeń wynika, że zazwyczaj wszyscy decydują się na aktywne uczestnictwo. Projektujemy ćwiczenia proste i możliwe do wykonania dla osoby, która pierwszy raz w życiu ma kontakt z koniem. Istotą warsztatów nie jest wykonanie zadania z koniem.

W tej metodzie dążymy do spojrzenia na własne zachowania z różnych perspektyw, do refleksji z obserwacji innych, a tym samym – do wyjścia poza własną strefę komfortu, do generowania zmiany.

PROGRAM RAMOWY – HARMONOGRAM SZKOLENIA DWUDNIOWEGO:

 

I Dzień

 

9.00 –   9.30 – Rozpoczęcie warsztatu, uzgodnienie celów

9.30 – 10.30 – Ćwiczenie 1 (wprowadzające) + omówienie

10.30 –  10.45 – Przerwa

10.45 – 12.45 – Ćwiczenie 2 + omówienie

13.00 –  13.45 – Przerwa obiadowa

13.45 – 15.45 – Ćwiczenie 3 + omówienie

15.45 –  16.00 – Przerwa

16.00 –  17.30 – Ćwiczenie 4 + omówienie

17.30 –  18.00 – Zakończenie, podsumowanie

 

II Dzień

 

9.00 –   9.30 – Rozpoczęcie dnia, omówienie instrukcji do ćwiczenia 5

9.30 – 11.30 – Ćwiczenie 5 + omówienie

11.30 –  11.45 –  Przerwa

11.45 –  13.30 –  Ćwiczenie 6 + omówienie

13.30 –  14.15 –  Przerwa obiadowa

14.15 – 16.45 – Ćwiczenie 7 + omówienie

16.45 – 17.00 – Przerwa

17.00 –  18.00 – Zakończenie warsztatów, podsumowanie, wnioski końcowe, plan zmiany

Po szkoleniu każdy Uczestnik otrzymuje płytę z filmem z przebiegu ćwiczeń.

 

PROGRAM RAMOWY – HARMONOGRAM SZKOLENIA JEDNODNIOWEGO:

 

9.00 –   9.30 – Rozpoczęcie warsztatu, uzgodnienie celów

9.30 – 10.30 – Ćwiczenie 1 (wprowadzające) + omówienie

10.30 –  10.45 – Przerwa

10.45 – 12.45 – Ćwiczenie 2 + omówienie

13.00-   13.45 – Przerwa obiadowa

13.45 – 15.45 – Ćwiczenie 3 + omówienie

15.45 –  16.00 – Przerwa

16.00 –  17.30 – Ćwiczenie 4 + omówienie

17.30 –  18.00 – Zakończenie, podsumowanie

18.00 – 18.45 Zakończenie warsztatów, podsumowanie, wnioski końcowe, plan zmiany

Po szkoleniu każdy Uczestnik otrzymuje płytę z filmem z przebiegu ćwiczeń.